I want a beautiful life.

Sadece 10 madde sayacağım

 • her gün mutlaka bir işi bitiriyorum
 • tek başıma değilim
 • önce saygı duyuyorum
 • hayat hiçbir zaman adil değil, kabul ettim
 • kaybetmekten kormuyorum
 • risk alıyorum
 • en zor zamanlarımda adım atmaktan korkmuyorum
 • zorbalarla…


Image for post
Image for post

Önceden 2 yerdeydik şimdi en az 5 yerdeyiz

Her mecrada bulunmak için yeteri kadar enerjiniz ve zamanınız var mı? Hatta her mecraya özel içerik üretebilecek misiniz? Böyle bir grup mesajlaşmasında kullanıcılar neler bekliyor?

 • Çok az marka/kişi her yerde olabilecek, çoğu kanal terkedilmiş olarak kalacak. Her mecrada olmanın bir maliyeti var, unutmayalım.


Image for post
Image for post

İş, hobi, eğlence veya bambaşka bir konu.

WhatsApp’tan büyük göç başladı. İlginç zamanlarda yaşıyoruz. (Çin Atasözü) Bir çok yeniliği kabul ettirmemizin imkansız olduğunu zannederken yaygın bir mecranın tek hareketiyle başka bir mecraya gün doğmuş olabiliyor.

Örneğin Zoom ile artık muhataplarınız size yüz yüze iletişim konusunda ısrarcı olmuyordur. Hatta yeni bir uygulamayı yüklemekten de çekinmiyorlardır.

WhatsApp bütün alternatif mecralara müthiş bir destekte bulundu.


Büyük değişimleri yaşadığımız bu yılı kaybettik diyenler için kazanımlarımızı listeledik.

Google Trends aşağıdaki grafikle bize, 2020'yi resmediyor.

Image for post
Image for post
by https://www.linkedin.com/in/roshaankhan
 1. Büyük Sıfırlama ile sosyo-ekonomik yapı baştan başa değişti. Değişmeye de 2021'de devam edecek. Kazancın dağılımındaki değişiklikler kimsenin öngöremediği şekilde devam ediyor. (Bill Gates hariç — ironi)
 2. Uluslararası, yeni bir işe başlamak ucuz ve kolay. Estonya’da bir şirket kurmak veya uluslararası pazar yerlerine ürün koyup satmak çok basit. Daha basiti ise Instagram gibi bir sosyal medya hesabı açıp ürün veya hizmetinizi anında satmaya başlayabilirsiniz. (bknz: XaaS )
 3. Online ödeme veya temassız ödeme yöntemleri normalleşti. Kurumsal müşterilerden ve çoğu uzmandan şu önerme gelir: “son kullanıcılar kesinlikle fiziksel terminale pin numarasını girerek öder”. Artık değil. …


There are no limitations on who will become a great entrepreneur.

Image for post
Image for post

There are no constraints on who will end up being an incredible business visionary. To begin something that may turn into the following enormous achievement, you don’t generally require a higher education, a great deal of cash in the bank or even business experience. You do require a strong methodology, however and the longing to oversee it.

In case you’re a business visionary, odds are you as of now have the drive, however perhaps you don’t have the foggiest idea how to begin making a realm.

Let’s start

1–1. An iPhone Pro

The iPhone 12 Pro Max is Apple’s mightiest iPhone available today. It…


Image for post
Image for post

Sabah 9, akşam 9, 6 gün çalış.

İster kendiniz isterse başkası için çalışın çalışmak için istekli ve güçlü olmanız gerekiyor. Çin gibi ölümüne çalışma kültürünün maalesef kanıksandığı bir endüstriyelleşmeye maruz kalıyoruz. Artık dünyanın her yerinde bu şekilde çalışmamızı bekleyen bir ekonomi var.

İster buna “Yeni Düzen” ister “The Great Reset” diyin hayatımız her sene bir önceki seneden baştan sona farklı bir halde zorla yaşamak zorunda kalıyoruz.

2019–2020 yılları hepimiz için zorlu geçti. 2021 nasıl geçecek kimse bir öngörüde bulunamıyor. Sevgili fütüristler nerede?

Yeni İş Modelleri

Tüketicilerin cep telefonuyla sipariş verdiği, cep telefonuyla ödeme yaptığı ve neredeyse anında teslimat aldığı 202X’lerin başındayız.

XaaS

Dünyada savaşların artık silahlarla yapılmadığını biliyoruz. Rekabetin ülkeler arasında…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store