Hüseyin Mert

Girişiminiz için ne gibi faydaları olur bunları değerlendirelim.

Yazılımların insani özelliklerinin olduğunu düşünüyorum. Belki bu sayede arkadaşlık kurabiliriz.

https://calver.org/

2021.10.29.1 modeli benim görüşüme göre en güzel model. Şöyle ki:

  • Sürüm numarasından günü öncesini hatırlamak daha kolay oluyor.
  • Sürümler arasında farklılıkları incelemek istediğinizde günlerin içinde yine zihnen daha rahat hatırlayabilir hale gelirsiniz.
  • Major sürüm çıkartmayı senelik ve aylık olarak yürüttüğünüzde…

--

--